Label

  ورود به سیستم  
   
     
1396/2/27
1- مراجعه رزروهای اینترنتی برای ثبت نام :
برابر هماهنگی بعمل آمده با دفاتر حج وزیارت استانها کلیه رزروهای اینترنتی که حداکثر ظرف 24 ساعت اقدام به مراجعه حضوری ، ارائه مدارک و اخذ برگه واریز هزینه سفر ننمایند به صورت سیستمی لغو میگردد .
2- مراجعه ثبت نام شدگان در کاروان ها برای واریز هزینه سفر و قطعی نمودن ثبت نام:
برابر هماهنگی بعمل آمده وتصمیم متخذه ، کلیه افرادی که پس از ثبت نام ، از سوی کاروان برگه واریز هزینه سفر را دریافت نموده اند میبایست ظرف 72 ساعت نسبت به واریز هزینه سفر خود اقدام و برگه مربوطه را به کاروان عودت دهند . بدیهی است چنانچه در مدت تعیین شده اقدامی نشود ، ثبت نام متقاضی به صورت سیستمی لغو می گردد.


1396/2/23
الف-کلیه کسانیکه از تاریخ 23‏/01‏/96 لغایت 21‏/02‏/96 نسبت به ثبت نام اولیه در شعب بانک ملی ایران با واریز مبلغ 10 میلیون تومان اقدام نموده¬اند. از ساعت 9 صبح روز یکشنبه تاریخ 24‏/02‏/96 بمدت 5 روز امکان پذیر می-باشد.
توجه 1 : این دسته از متقاضیان چون هنگام واریز بخش اول هزینه سفر اصل قبض ودیعه گذاری خود را به بانک تحویل داده اند از اینرو هنگام ثبت نام در کاروان نیازی به ارائه اصل و کپی قبض ودیعه گذاری اولیه (یعنی 1میلیون تومانی ) ندارند
توجه 2 : مشمولین سهمیه که دارای برگه تشرف صادره از سوی واحد سهمیه گیرنده میباشند در این مرحله امکان ثبت نام در کاروانها را خواهند داشت
ب- کلیه دارندگان اسناد ودیعه¬گذاری حج¬تمتع تا پایان مورخ30‏/08‏/85. از ساعت 9 صبح روز شنبه تاریخ 30‏/02‏/96 تا تکمیل ظرفیت کاروان های دارای ظرفیت خالی می توانند کاروان مورد نظر را انتخاب واقدام به ثبت نام نمایند.
توجه3: دعوت از این دسته از متقاضیان صرفاً بمنظور تکمیل ظرفیت بوده و ثبت نام آنان منوط به وجود ظرفیت خالی در کاروانها می باشد.


1393/10/15
کاربران محترم لازم است جهت جلوگیری از بروز مشکلات مختلف هنگام کار با سیستم ثبت نام مواردی را برروی سیستم خود تنظیم نمایید.جهت مطالعه این موارد برروی تیتر این خبر کلیک کنید.